DSC09914  

安平真的好cool~四處可見劍獅

DSC09860

DSC09908 

DSC09895  

DSC09868  

DSC09870  

  

DSC09881  

劍獅超可愛的對吧~

有空快到台南安平老街走走逛逛~絕對收穫滿滿

DSC09911  

    全站熱搜

    飛狐村村長 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()